AVIS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals tenen per objete regular les condicions d'us del llog web www.tribustudio.com, el titular del cual és Raquel Caralt Domenech amb Nif: 77476831C, (nom comercial Tribu Studio) amb la que es poden posar en contacte amb l'adreça de correo electronica: tribu@tribustudio.com

L'utiltzació d'aquest lloc web suposa l'acceptació per part de l'usuari de les condicions generals d'us.

Tribu Studio, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Us, així com qualsevol altre condició general o particular, reglamets d'us, instruccions o avisos que s'estimin oportuns.

L'acces, navegació i us de la pàgina web www.tribustudio.com és responsabilitat de l'Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a utilitzar el continguts de forma correcta i, per tant, eximeig a Raquel Caralt Domenech de qualsevol us ilegitim que l'usuari pugui fer de la pàgina web.

Tots els continguts del lloc web www.tribustudio.com (imatges, textes, software, vídeos…) són propietat de Tribu Studio o han estat obtinguts amb les corresponent autoritzacions per la seva utilització a la pàgina web. Per a qualsevol us diferent als permesos, serà necesari obtenir el consentiment del titular dels drets i en cap cas la falta de resposta podrà ser considerada com una presunta autorització.

Tribu Studio es reserva el dret de fer a qualsevol moment i sense avis previ, modificacions i actualitzacions de l'informació continguda en el seu Lloc Web o en la configuració i presentació d'aquest, així com suspendre temporalment l'acces.

Tribu Studio no es fa responsable dels posible errors de seguretat que es puguin produïr, ni de possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l'usuari (hardware i sofware), o dels fitxer o documents enmagatzemats en el mateix.